Wie is belangrijker in het Koninkrijk der Hemelen

26 11 2013

Vaak voelt de een zich belangrijker dan de ander.
Ik sta hierboven en jij staat lekker daar beneden. (ik heb meer autoriteit/gezag)
God houd meer van mij dan van jou
Het is een onderdeel (onderlinge strijd) van onze bedorven oude natuur (de oude mens) wat dient af te sterven.

Kol 3
9 Bedrieg elkaar niet, nu u DE OUDE MENS en zijn leefwijze afgelegd hebt 10 en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.

Naarmate we in geloof wandelen in zijn zoon Jezus zal God ons ook bevestigen
Dat is wat telt voor God

Handelingen 10
34 Daarop nam Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God GEEN ONDERSCHEID MAAKT TUSSEN MENSEN, 35 maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, DIE ONTZAG VOOR HEM HEEFT en rechtvaardig handelt

Sommige mensen beroepen zich op wereldse wijsheid/maatstaffen om aan te geven hoe belangrijk ze zichzelf vinden of welke positie ze menen te hebben.
Bijv. Ik geloof al 20 jaar (maw ik weet het beter en kan niet verkeerd zitten) maar Jezus leert ons dat we nooit te oud zijn om te leren.

Lukas 9
46 Ze begonnen ONDERLING TE REDETWISTEN over wie van hen DE BELANGRIJKSTE WAS. 47 Jezus merkte wat hen bezighield en hij nam EEN KIND bij zich, dat hij naast zich neerzette. 48 Hij zei tegen hen: ‘Wie dit kind in mijn naam bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Want WIE DE KLEINSTE onder jullie allen is, die is WERKELIJK GROOT

De gaves die we ontvangen is NOOIT voor onszelf of om onszelf bijv. te verhogen
God zegend je opdat je tot zegen kan zijn voor iemand anders
In de wereld word kracht of macht (geld) vaak (mis)gebruikt om te heersen over andere mensen.
Vaak zie je ook dat volgens wereldse maatstaffen mensen veranderen zodra ze meer geld, macht of positie genieten.
De natuur van God is altijd om te delen, geven, opbouwen en helpen (liefde)
God is almachtig maar kiest om van ons te houden en ons te verzoenen met hem terwijl hij dat niet hoef.
DAAROM is God liefde

Paulus zegt dan ook in de beroemde hoofdstuk over de liefde, dat de liefde NIET ZELFZUCHTIG is en altijd als doel heeft om de ander OP TE RICHTEN.

1 Kor 13
5 Ze is niet grof en NIET ZELFZUCHTIG, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan

Liefde heeft de ander in het vizier

Rom 14
7 Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf.

Ongeacht de gave die we ontvangen hebben heeft het altijd als doel om elkaar op te bouwen totdat we ALLEN VOLGEGROEID ZIJN IN DE VOLHEID van Christus

Efeziërs 4
11 En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, 12 OM DE HEILIGEN TOE TE RUSTEN voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, 13 totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God EEN EENHEID VORMEN, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot VOLLE WASDOM GEKOMEN VOLHEID van Christus. 14 Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. 15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig TOE GROEIEN NAAR HEM DIE HET HOOFD IS: Christus. 16 Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. IEDERE DRAAGT NAAR VERMOGEN NAAR VERMOGEN bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.

Advertenties

Acties

Information

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: